Sözleşmeler hukuku

Bir ürünün baştan sona tüm oluşum süreçlerine eşlik edecek şekilde sözleşmeler hukuku alanında danışmanlık vermekteyiz: Araştırma ve geliştirme sözleşmesinden başlayarak, üretim, sevkiyat, kalite sağlama sözleşmeleri, geniş çaplı ve boyutlu proje sözleşmelerine kadar, her türlü ihtiyaca göre sözleşme tasarımı ve çözümleri sunuyoruz. İstenildiği takdirde sözleşme görüşmelerine katılıyoruz veya da arka planda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayrıca şirketinizin ilgili birimlerini, normal rutin işlerine ilişkin sorularında hızlı ve amaca yönelik bir çalışma biçimi ile destekliyoruz.

Bunun dışında herhangi bir ihtilaf olması ve bunun dava dışı yollarla çözülememesi durumunda, sözleşmelerden kaynaklanan çıkarlarınızı, mahkemeler ile ulusal veya yabancı tahkim mahkemeleri huzurunda savunuyoruz.

Ürün sorumluluğu hukuku

Hatalı ürünlerden dolayı herhangi bir zarar oluştuğunda bu zararın dışında aynı zamanda imaj kaybı, resmi yaptırımlar ve ceza davaları tehlikesi ile de karşı karşıya kalınmaktadır. Sorumluluk durumunda mahkeme dışında ve mahkeme önünde sizi temsil görevi üstleniyor, haksız talepler karşısında savunmanızı gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde haklı taleplerin olması durumunda sözleşme tarafları ve mağdurlarla çözüm sağlıyor, müteakip sevkiyatçı şirketlere ve sigorta şirketlerine karşı talepleriniz konusunda da yanınızda yer alıyoruz. 

Product Compliance /Ürünlerin mevzuata uygunluk denetimi

Ürünlerle ilgili kanunlara ve normlara uymak, ürünlerin ulusal veya uluslararası satışında başarı sağlamanın asgari şartıdır. Mevzuattan kaynaklı gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda size destek oluyor ve alınacak izinler konusunda ilgili daire ve kurumlar nezdinde sizi temsil ediyoruz. 

Legal Risk Management / Hukuki risk yönetimi

Şirketinizdeki hukuki risklerle mücadelede, şirketinizin talep ettiğiniz her türlü alanında, riskin tespitinden başlayıp kontrol altına alınmasına kadar, sizinle birlikte sistematik süreçler geliştiriyoruz. Bu meyanda, hem sözleşmelerinizde uyulması gerekli temel ilkeler ya da şartnamelerin hazırlanması hem de üretim ve organizasyonel süreçlerinizin hukuki açıdan değerlendirilmesi hizmetlerimiz kapsamındadır.

Legal Coaching / Hukuki rehberlik

Bu alanda hizmet veren şirketlerle birlikte düzenlediğimiz sunum ve seminerlerin yanında, şirketinizin ihtiyaçlarına ve sizin tarafınızdan belirlenecek katılımcıların profiline göre özel olarak hazırlanmış şirket içi eğitim ve seminerler düzenlemekteyiz. Verdiğimiz seminer ve eğitimler salt bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp; aynı zamanda pratik sorun çözme alıştırmalarıyla da şirketinizin ilgili birimlerinde hukuki meseleler konusundaki farkındalığı ve sorun çözme yetkinliğini artırma amacına hizmet etmektedir.